Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/990
Title: Удосконалення стратегії розвитку підприємства
Authors: Гончаров, Ю. В.
Лапчик, Ю. Ю.
Keywords: стратегія
стратегія підприємства
розвиток
стратегія розвитку
удосконалення стратегії
стратегия
стратегия предприятия
развитие
стратегия развития
усовершенствование стратегии
strategy
business strategy
development
development strategy
improvement of strategy
Issue Date: 2014
Citation: Гончаров Ю. В. Удосконалення стратегії розвитку підприємства [Текст] / Ю. В. Гончаров, Ю. Ю. Лапчик // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 193-199.
Abstract: Теоретичною та методологічною основою досліджень є наукові роботи вітчизняних і зарубіжних фахівців з питань стратегічного управління підприємствами та рганізаціями, виділення загальних, цілком універсальних, шляхів удосконалення стратегії розвитку діяльності підприємства. Досліджені основні напрями діяльності, які можуть бути найбільш перспективними з позицій прибутковості, перспектив розвитку ринку, зростання вартості активів тощо. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці теоретичних положень та методичного інструментарію щодо вдосконалення стратегічного планування економічного розвитку підприємств. Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості використання запропонованих заходів. Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення прибутковості, а також самого існування підприємства не тільки сьогодні, а й у перспективі.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/990
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P193-199.pdf229.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.