Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/991
Title: Державне регулювання фінансової діяльності закладів культури та мистецтва в Україні
Authors: Настич, Т. П.
Keywords: державна політика
культура
мистецтво
нормативно-правова база
механізми державного управління
джерела фінансування
государственная политика
культура
искусство
нормативно-правовая база
механизмы государственного управления
источники финансирования
state policy
culture
art
normative and legal basis
mechanisms of state management
sources of financing
Issue Date: 2014
Citation: Настич Т. П. Державне регулювання фінансової діяльності закладів культури та мистецтва в Україні [Текст] / Т. П. Настич // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 199-206.
Abstract: Визначено проблемні питання, напрями й механізми удосконалення державної підтримки вітчизняної культури та покращення фінансового стану культурно-митецьких закладів. Використаний загальновідомий метод абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків); аналітичний; системний та структурний. Результати знайшли практичне застосування в діяльності Міністерства культури України, було запропоновано на перспективу удосконалення існуючих та створення нових засобів і механізмів фінансового забезпечення, серед яких самофінансуванню належить важлива роль. Наукова новизна полягає у заміні існуючого затратного механізму виділення коштів з державного бюджету на цільовий. Практична значимість полягає в тому, що теоретичні положення і висновки статті, що розкривають сутність проблеми фінансування розвитку культури та мистецтва в Україні, визначені напрями та механізми її удосконалення, державної підтримки вітчизняної культури та джерела покращення фінансового стану культурно-мистецьких закладів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/991
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P199-206.pdf238.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.