Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/776
Title: Обгрунтування прогнозу розміру валового внутрішнього продукту математичними методами прогнозування
Authors: Яренко, А. В.
Keywords: валовий внутрішній продукт
кінцеві споживчі витрати
прогноз
екстраполяція
кореляційно-регресійний аналіз
дисперсійний аналіз
валовой внутренний продукт
конечные потребительские расходы
прогноз
экстраполяция
корреляционно-регрессионный анализ
дисперсионный анализ
GDP
final consumption expenditure
forecast
extrapolation
correlation and regression analysis
analysis of variance
Issue Date: 2014
Citation: Яренко А. В. Обгрунтування прогнозу розміру валового внутрішнього продукту математичними методами прогнозування [Текст] / А. В. Яренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 60-69.
Abstract: Обґрунтувано розміри валового національного продукту України за останні роки із використанням методів прогнозування екстраполяції та застосуванням кореляційно-регресійного аналізу. Використані математичні методи: екстраполяції аналітичного вирівнювання динамічного ряду, дисперсійного аналізу, кореляційно-регресійного аналізу, діалектики, індукції і дедукції тощо. Дослідження валового внутрішнього продукту України та аналіз статистичної інформації розмірів ВВП стало базою для обґрунтування фактичних величин валового внутрішнього продукту із урахуванням теперішнього стану економічного розвитку держави. Розроблено систему визначення залежності економічних показників від методів прогнозування. Проведено дослідження ВВП України виходячи із основних трьох методів розрахунку валового внутрішнього продукту та застосовано математичний апарат екстраполяції і кореляційно-регресійного аналізу при одночасному використанні дисперсійного аналізу. Існує можливість визначення достовірних даних економічних показників на основі методів прогнозування та аналізу.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/776
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V78_P060-069.pdf288.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.