Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/937
Title: Властивості колагенового гідролізату, отриманого із безхромових шкіряних відходів
Authors: Коляда, М. К.
Плаван, В. П.
Барсуков, В. З.
Keywords: колагенові гідролізати
безхромові відходи
лужно-ферментативний гідроліз
рідинно-колонкова хроматографія
рентген-флуоресцентний аналіз
шкіряне виробництво
коллагеновые гидролизаты
безхромовые отходы
щелочно-ферментативный гидролиз
жидкостно-колонковая хроматография
рентген-флуоресцентный анализ
кожевенное производство
collagen hydrolysates
non-chromium tannery wastes
alkali-enzymatic hydrolysis
liquid-column chromatography
X-ray fluorescence analysis
leather and leather products
Issue Date: 2014
Citation: Коляда М. К. Властивості колагенового гідролізату, отриманого із безхромових шкіряних відходів [Текст] / М. К. Коляда, В. П. Плаван, В. З. Барсуков // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 11-16.
Abstract: Дослідженно властивості колагенового гідролізату отриманого із безхромових відходів шкіряного виробництва. Колагенові гідролізати отримали лужно-ферментативним методом окремо або у поєднанні з обробкою перекисом водню при звичайній та підвищеній температурі. Ступінь гідролізу визначали за вмістом загального азоту в кінцевому продукті. Показано, що застосування лужно-ферментативного методу гідролізу з попередньою обробкою перекисом водню при підвищеній температурі забезпечує отримання гідролізату із збалансованим амінокислотним складом, що підтверджено методом рідинно-колонкової хроматографії. Розроблений ефективний метод утилізації wet-white відходів шкіряного виробництва. Гідролізат може використовуватись для отримання органічних добрив і стимуляторів росту, а після подальшої модифікації як компонент композиційних матеріалів і біополімерів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/937
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P011-016.pdf259.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.