Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/993
Title: Вибір гнучких стратегічних методів управління підприємствами на основі використання їх здібностей до самоорганізації
Authors: Зайцева, О. І.
Keywords: гнучкі стратегічні методи управління
самоорганізація підприємств
рівні самоорганізації
стадії життєвого циклу підприємства
гибкие стратегические методы управления
самоорганизация предприятий
уровни самоорганизации
стадии жизненного цикла предприятия
flexible strategic management techniques
self-organization of enterprises
the damage of self-development life cycle of the enterprise
Issue Date: 2014
Citation: Зайцева О. І. Вибір гнучких стратегічних методів управління підприємствами на основі використання їх здібностей до самоорганізації [Текст] / О. І. Зайцева // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 206-215.
Abstract: Використаний метод класифікації при дослідженні семантичних складових поняття «самоорганізація», метод синтезу та аналізу при визначенні поняття «самоорганізація», метод абстрагування при обґрунтуванні необхідності застосування гнучких стратегічних методів управління підприємствами. У ході дослідження виявлено, що процеси самоорганізації властиві для усіх складних соціально-економічних систем. Наголошено, що сучасні підприємства мають здібності не тільки до самоорганізації і саморегулювання, але й до відповідного впливу на зовнішнє середовище з метою власного життєзабезпечення і подальшого саморозвитку. А також запропоновано матрицю вибору гнучких стратегічних методів управління в залежності від рівнів самоорганізації підприємства і стадії його життєвого циклу. Обґрунтовано доцільність застосування науково-методичного підходу до вибору гнучких стратегічних методів управління підприємствами на різних етапах життєвого циклу з урахуванням їх здібностей до самоорганізації. В результаті проведеного дослідження запропоновано матрицю вибору гнучких стратегічних методів управління в залежності від рівнів самоорганізації бізнес-процесів на підприємстві і доцільного та ефективного застосування даних методів в залежності від життєвого циклу підприємства.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/993
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P206-215.pdf255.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.